ROLA FRANCZYZOBIORCY

Rola franczyzobiorcy w kształtowaniu wizerunku franczyzodawcy

Michał Skowronek
prezes zarządu Telakces.com

System franczyzowy to sieć składająca z franczyzobiorców, a spinającym ogniwem takiego układu jest franczyzodawca. To on ustala porządek i schemat działania sieci, ale to właśnie franczyzobiorcy w praktyce reprezentują konkretną franczyzę.

Zwróćmy uwagę na to, że franczyzodawca jest jeden, a franczyzobiorców cały szereg. Zatem to właśnie oni mają największy wpływ na wizerunek i funkcjonowanie franczyzodawcy.

Przejdźmy do codzienności życia franczyzowego. Na przykładzie naszej firmy można powiedzieć, że wszystko zaczyna się od pomysłu realizowanego przez franczyzodawcę. To on negocjuje umowy z galeriami, podejmując największe ryzyko, następnie otwiera punkty wizerunkowo spójne, dostosowane do zasad funkcjonowania galerii. Dobiera również odpowiedniego franczyzobiorcę i jest zarządzającym.

Pamiętajmy jednak, że to właśnie sklepy są najbardziej widoczne na co dzień i to one są wizytówką franczyzodawcy. Na tę wspomnianą wizytówkę, składa się przede wszystkim praca franczyzobiorcy i jego zaangażowanie. Jest on bowiem osobnym podmiotem gospodarczym, zarządzający całym punktem, od którego zależy zatowarowanie, sposób prowadzenia punktu i jakość obsługi. Każda zatem niepoprawność prowadzenia punktu ze strony franczyzobiorcy, jest weryfikowana przez rynek jako minus dla sieci.

Stąd tak ważne jest dobieranie odpowiedniego zespołu partnerów, którzy będą w stanie utrzymać pierwotny zamysł koncepcji biznesowej. Idealnym bowiem zamysłem jest duma franczyzodawcy, że w jego barwach ma tak wspaniale prowadzone punkty franczyzowe.

Żródło Gazeta Finansowa