Telakces.com Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Gdów 1400
32-420 Gdów

KRS: 0000398462
NIP: 5272666796

BIURO ZARZĄDU:

Kierownik biura
Bożena Cebula
biuro@telakces.com
Tel.: +48 736 922 699

FRANCZYZA:

Wiceprezes Telakces.com
Sławomir Skowronek
slawek.skowronek@telakces.com
Tel.: +48 609 27 27 27

Menedżer ds. rozwoju sieci
Rafał Koba
rafal.koba@telakces.com
Tel.: +48 609 28 28 28

Public Relations:

Jeśli chcesz otworzyć własny sklep - napisz do nas!