Restrukturyzacja

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż od dnia 10 maja 2022 r. Telakces.com znajduje się w stanie restrukturyzacji sanacyjnej. Wszelkie zagadnienia związane z rozrachunkami z firmą Telakces.com, należy kierować na maila rozrachunki@telakces.com. Zarządcą sądowym zajmującym się sprawą jest Pan Łukasz Zagórski.